Міжнародна практика

Наявність "іноземного елементу" в діяльності Клієнта потребує особливого підходу.

Отримати консультацію

Адвокатські послуги – вирішення спорів

Lex Proxy надає широкий спектр послуг із вирішення існуючих спорів. Така діяльність передбачає захист інтересів Клієнтів у загальних та спеціалізованих судах.

Наші послуги – це:

 • консультування, складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів;
 • правовий супровід юридичних і фізичних осіб, оцінка ризиків та можливих наслідків діяльності у кожній конкретній ситуації;
 • представництво у національних судах всіх інстанцій;
 • представництво в іноземних судах, міжнародних комерційних арбітражних судах, інвестиційних арбітражних судах;
 • представництво в Європейському суді з прав людини;
 • представництво в справах про банкрутство;
 • представництво при виконанні судових рішень, у тому числі визнання й приведення у виконання рішень іноземного суду та арбітражних рішень;
 • досудове врегулювання спорів та медіація.

Взаємодія з державними органами

Юристи нашої компанії допоможуть Вам досягти поставлених цілей шляхом побудови стійких та ефективних відносин з представниками державних органів, а також громадськими радами при міністерствах.

Ми готові виявляти Ваші потреби в законодавчих змінах та відстоювати спільну позицію у формі зваженого та обґрунтованого лобіювання. Вчасно інформуємо про законодавчі зміни, а також забезпечуємо:

 • встановлення робочих відносин та розробку стратегій взаємодії з органами місцевого самоврядування, державними органами, громадськими організаціями;
 • визначення ключових питань, що вимагають законодавчих змін;
 • надання коментарів і обґрунтувань;
 • сприяння внесенню законопроектів на розгляд;
 • лобіювання "за" чи "проти" законодавчих та/або адміністративних рішень;
 • загальне представництво інтересів в органах державної влади.

Супровід бізнесу

Кожен бажає бути впевненим у правильності ведення власного бізнесу на всіх його етапах – від становлення до здійснення важливих трансакцій. Сильні практичні навички, напрацьовані роками, та глибока галузева експертиза є ключовими елементами нашої професійної компетенції.

Юридичний супровід бізнесу включає:

 • розробку та правовий аналіз всіх видів договорів;
 • участь у переговорах при укладанні договорів, внесення змін до них;
 • визначення стратегії захисту інтересів Клієнта при невиконанні або неналежному виконанні договорів;
 • юридичний аудит функціювання чинної моделі бізнесу (due diligence) та підготовку відповідних експертних висновків з правових питань;
 • представництво у переговорах з партнерами;
 • вирішення конфліктних ситуацій юридичного характеру;
 • підготовку Клієнтів до участі у загальних зборах, інших органах управління товариства;
 • представництво інтересів Клієнта перед державними органами, їх посадовими особами;
 • правову допомогу в отриманні документів дозвільного характеру;
 • юридичний супровід реструктуризації бізнесу;
 • консультування під час впровадження новацій з огляду на місцеву специфіку регіону;
 • підготовку проектів внутрішніх документів компанії;
 • постійне інформування Клієнта про актуальні законодавчі зміни.

Корпоративні відносини

Оформлення бізнесу та підтримка його ведення потребують постійного юридичного супроводу. Ми консультуємо: від питань виходу компаній на український ринок із пропозицією бізнес-моделі до корпоративної реструктуризації бізнесу.

Ми пропонуємо:

 • усне/письмове консультування щодо вибору моделі організаційно-правової форми ведення бізнесу, порядку формування статутного капіталу, структури та компетенції органів управління, документів, що визначають взаємовідносини між суб’єктом господарювання та її засновниками, протоколів, локальних корпоративних документів;
 • розробку цивільно-правових договорів із членами наглядових рад компаній;
 • забезпечення захисту комерційної таємниці;
 • державну реєстрацію змін та доповнень до установчих документів суб’єктів господарювання, змін їх керівників;
 • підготовку скликання й проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
 • юридичний супровід угод купівлі-продажу корпоративних прав компаній, у тому числі, складання таких угод;
 • консультування з питань корпоративної реструктуризації бізнесу, розробка оптимальних варіантів та юридичний супровід процесу реструктуризації.

Відносини інтелектуальної власності

Знання та досвід консалтингу у сфері інформаційних технологій дозволяють надавати якісні послуги захисту інформації, прав на доменні імена, авторських прав, а також використання комп’ютерних програм, підготовки ліцензійних договорів.

Ми щоденно надаємо юридичну підтримку нашим Клієнтам, починаючи із компаній зі списку Fortune 100, і закінчуючи невеликими стартапами.

Пропонуємо:

 • супровід процедури реєстрації, захисту, управління та використання об’єктів інтелектуальної власності (авторське право та суміжні права, доменні імена, патенти на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, права на сорти рослин, торговельні марки та комерційні найменування);
 • факторинг, франчайзинг;
 • захист комерційної таємниці;
 • супровід судових спорів з питань авторського права, суміжних прав, щодо прав на інші об’єкти інтелектуальної власності;
 • представництво у спорах щодо патентів та товарних знаків;
 • аналіз операцій з об’єктами інтелектуальної власності, в тому числі з огляду на можливі податкові наслідки.

Податки

Податкове прогнозування та оптимальні рішення є запорукою Вашої успішної бізнес-моделі.

Наші рекомендації ґрунтуються на глибокому аналізі законодавства України, міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, судової практики, а також здобутому досвіді наших юристів у сфері податкового консалтингу.

Пропонуємо:

 • усне/письмове консультування з питань застосування податкового законодавства в цілому;
 • консультування суб’єктів господарювання стосовно вибору оптимальної моделі ведення бізнесу та системи оподаткування залежно від його виду;
 • консультування оподаткування діяльності інвесторів;
 • ідентифікацію податкових ризиків, шляхів їх усунення, оптимізацію податків;
 • визначення статусу резидента для фізичних осіб поряд із комплексним аналізом питань застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування;
 • декларування доходів нерезидентів в Україні (розрахунок податків, заповнення та подання декларацій);
 • аналіз актів контролюючих органів/судової податкової практики та надання висновків.

Митниця

Правила перетину кордону, наслідки їх порушень, а також роз'яснення складних випадків транскордонної діяльності забезпечать наші фахівці з досвідом роботи у митних та фіскальних органах.

Ми готові обговорити та роз’яснити Вам:

 • оформлення дозволів на ввіз і вивіз товарів для автомобільних перевезень;
 • митне оформлення вантажів;
 • особливості митних режимів (експорт, імпорт, транзит, переробка тощо);
 • порядок розрахунку митних платежів та визначення митної вартості товарів;
 • порядок акредитації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на митниці;
 • особливості проходження митного, прикордонного та інших видів контролю в Україні та за кордоном;
 • специфіку визначення коду товару відповідно до товарної номенклатури Української класифікації товарів ЗЕД (УКТЗЕД).
 • декларування доходів нерезидентів в Україні (розрахунок податків, заповнення та подання декларацій).

Також ми з радістю надамо консультації з наступних питань:

 • підготовка та оформлення попередньої декларації (для пропуску вантажів на митну територію України);
 • розміщення і зберігання вантажу на митному складі або складі тимчасового зберігання.

Трудові відносини

Роботодавець будь-якої компанії має бути впевненим у правильності оформлення трудової документації та законності вимог до працівників. З іншого боку, працівник повинен бути ознайомлений зі своїми трудовими правами, а також мати можливість захистити себе у випадку їх порушення.

Наші послуги передбачають:

 • усне/письмове консультування стосовно робочого часу, часу відпочинку, соціального забезпечення та гарантій працівників;
 • ідентифікація необхідних та/або розробка внутрішніх документів компанії (трудових/колективних договорів, посадових інструкцій, документації із охорони праці);
 • трудові конфлікти та пошук компромісів;
 • підготовку і реєстрацію колективних трудових договорів;
 • допомогу із працевлаштуванням іноземних громадян та отриманням дозволу на працевлаштування;
 • супровід реєстрації іноземних громадян в органах міграції;
 • розробку алгоритмів дотримання конфіденційності інформації.

Валютне регулювання

Розуміючи складність у проведенні транскордонних валютних операцій з урахуванням обмежень у певних сферах, ми пропонуємо:

 • консультування щодо ліцензування операцій з валютними цінностями та щодо валютного контролю;
 • юридичний супровід реєстрації іноземних інвестицій та отримання індивідуальних ліцензій Національного Банку України;
 • консультування щодо діючих обмежень у сфері валютного регулювання та надання рекомендацій по здійсненню транскордонних операцій;
 • аналіз документації для визначення потенційних валютних ризиків та оптимальних шляхів для їх усунення;
 • консультування щодо умов та строків здійснення розрахунків у іноземній валюті;
 • консультування з питань фінансування будівництва об’єктів нерухомості;
 • аналіз кредитних договорів; договорів факторингу, інших договорів у цій сфері;
 • правовий супровід реструктуризації боргів;
 • консультування щодо фінансового лізингу; страхування та перестрахування;
 • юридичний супровід спорів у сфері банківського права та страхування.

Міжнародна практика

Наявність "іноземного елементу" в діяльності Клієнта потребує особливого підходу. Наша команда юристів надає повний спектр послуг у галузі міжнародної торгівлі, включаючи представництво інтересів у торговельних розслідуваннях і консультації з митних питань, торгового та експортного контролю, супроводу транзакційних і посередницьких проектів.

Ми здійснюємо:

 • представництво у міністерствах юстиції та закордонних справ України при процедурі легалізації;
 • правовий супровід спадкової процедури за кордоном;
 • цивільні справи щодо одруження/розлучення з іноземцями, написання проектів шлюбних контрактів;
 • розробку та експертизу зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • супровід питань іноземного інвестування в Україну;
 • супровід зовнішньоекономічних операцій експорту та імпорту товарів;
 • супровід на переговорах з іноземними партнерами;
 • митне оформлення товарів та інших операцій, які проводяться суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • валютне, податкове та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • захист інтересів іноземних громадян у судових органах України.
Поширити:

Міжнародна практика

Наявність "іноземного елементу" в діяльності Клієнта потребує особливого підходу. Наша команда юристів надає повний спектр послуг у галузі міжнародної торгівлі, включаючи представництво інтересів у торговельних розслідуваннях і консультації з митних питань, торгового та експортного контролю, супроводу транзакційних і посередницьких проектів.

Ми здійснюємо:

 • представництво у міністерствах юстиції та закордонних справ України при процедурі легалізації;
 • правовий супровід спадкової процедури за кордоном;
 • цивільні справи щодо одруження/розлучення з іноземцями, написання проектів шлюбних контрактів;
 • розробку та експертизу зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • супровід питань іноземного інвестування в Україну;
 • супровід зовнішньоекономічних операцій експорту та імпорту товарів;
 • супровід на переговорах з іноземними партнерами;
 • митне оформлення товарів та інших операцій, які проводяться суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
 • валютне, податкове та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 • захист інтересів іноземних громадян у судових органах України.
Поширити: